Poučenie o právach

Od : 13. júna 2023 Bez komentára
Aké máte práva? 1. Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe
Viac info